سوالات متداول

عمر مفید کاتالیزور متفاوت است و بین 80 هزار تا 100 هزار کیلومتر است.

  1. مهمترین علت درست کار نکردن کاتالیزور، افزایش سوخت اتومبیل میباشد.
  2. کاهش شتاب خودرو
  3. درست کار نکردن موتور
  4. روشن شدن چراغ چک
  5. خارج شدن بوی بد از اگزوز (شبیه به بوی تخم مرغ گندیده)
  6. ممکن است خودروی شما روشن نشود!
  1. قطعه ای از خودروست که به عنوان مبدل گازی CO2 و HC را به O2 تبدیل میکند و از اگزوز خارج میشود. این قطعه در مسیر سیستم اگزوز قرار میگیرد و توانایی این را دارد که تا 90 درصد گاز های سمی خارج شده از پیشرانه اتومبیل ها را به گاز های غیز سمی تبدیل کند.